Ng projects

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ NOM EMPRESA LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per NOM EMPRESA d’acord amb les següents finalitats: Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan faciliti les seves dades a través del formulari “Contactar”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que s’oposi o revoqui el seu consentiment.

QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ NOM EMPRESA?

NOM EMPRESA tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives i de contacte.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de NOM EMPRESA es basa en el consentiment sol·licitat que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el consentiment, no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per les finalitats mencionades són independents, per tant l’Usuari podrá revocar només un d’ells sense que això afecti (a?) la resta.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podrán ser comunicades a ETOW TOOL, SL sempre que sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament (si es requereix el disseny i fabricación del motlle) i quan existeixi una obligació legal.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:
Garantitza que les dades que facilita NOM EMPRESA a són vertaders, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de forma tal que respongui a la seva situació real.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a NOM EMPRESA o a tercers.

XARXES SOCIALS

Els perfils a les xarxes socials amb què compti NOM EMPRESA no suposaran un tractament de dades més enllà del que la mateixa xarxa social permeti per perfils corporatius. NOM EMPRESA podrà utilitzar aquests perfils per informar els usuaris de cada xarxa social subscrits al perfil de l’empresa sobre les seves activitats, esdeveniments, seminaris, ofertes, promocions o novetats en els seus productes o serveis, així com compartir informació d’interès sobre les temàtiques habituals de l’empresa. NOM EMPRESA no extraurà cap dada directament de la xarxa social.

EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a NOM EMPRESA amb la Referència “Protecció de Dades” a la direcció de correu electrònic xxx@xxxxx.xx, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
Revocar els consentiments atorgats.
Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, desactualitzada o inexacta.
Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser indicats.
Oposició. També pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basant-se en l’interès legítim.
Limitació del tractament. Obtenir de NOM EMPRESA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
Portabilitat de les seves dades. Dret a que li siguin entregades les seves dades perquè pugui transmetre-les a un altre responsable.
Reclamació. També té dret a posar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd,es), quan l’interessat consideri que NOM EMPRESA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable a la protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT.

NOM EMPRESA tractarà les dades de l’Usuari, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el deure preceptiu de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantitzin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, donat compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.