Ng projects

Qualitat

Un dels pilars fonamentals en la gestió d’NGP Projects, formant part del nostre ADN i filosofia, és la qualitat.

Amb una orientació clara cap al client, garantim l’acompliment de les exigències i assegurem la confiança dels nostres clients.

 • Pla i política de qualitat d’NGP.
 • El seguiment i control dels processos.
 • L’adequació i el manteniment de les instal·lacions i equips productius i d’inspecció.
 • La formació contínua i la professionalitat de l’equip humà.
 • La comunicació i la informació amb els actors implicats (clients/proveïdors/NGPlastics).

Medi Ambient

NGPlastics aposta per la minimització de l’impacte ambiental de l’activitat industrial, buscant acomplir els reptes que planteja el món del packaging actualment mitjançant:

 • Un consum responsable dels recursos mediambientals usats.
 • La implementació de bones pràctiques ambientals orientades a la sostenibilitat i millorament de l’entorn.
 • L’acompliment legal i normatiu aplicable.
 • La correcta segregació i gestió dels residus generats afavorint, en la mesura del possible, la valoració i el reciclatge.
 • La vigilància dels canvis tecnològics.
 • La innovació en materials respectuosos amb el medi ambient.

Gestió eficient

Creiem fermament que la gestió del plàstic, com a element principal del packaging, és una oportunitat que hem d’afrontar, i cal prendre consciència de la necessitat d’un consum ajustat a les necessitats i orientat a una reutilització.

Millora contínua

En aquest cas, estem estudiant nous conceptes i comptem amb la col·laboració d’especialistes per a buscar una gestió circular dels elements de la nostra fabricació.