Ng projects

Mold Making

La formació adquirida en més de 60 anys en injecció amb l’enginyeria i el taller de reparació de motlles, ha donat lloc a la capacitat de fabricació de motlles.

Garantia

Garantim el servei de manutenció dels motlles dels nostres clients per a un funcionament correcte i, així, allargar la vida útil del motlle.

Reparació

NGPlastics compta amb un taller de reparació de motlles propis o de tercers. La productivitat és un factor essencial per a la nostra activitat i el nostre client. Aquest servei ens permet ser el més productius possible.

Fabricació

Oferim aquest servei per a clients que confien en la nostra capacitat de gestió i de fabricació de productes. La fabricació dels motlles és, per NGP Projects, un procés indispensable en la conjunció d’enginyeria i industrialització. L’objectiu d’aquesta secció afavoreix l’equilibri inversió-rendibilitat. El nostre know how ens permet adequar el disseny del motlle en base a les capacitats i necessitats del client.

Tanmateix, NGP Projects dissenya i fabrica els seus propis motlles pels productes nous que llancem al mercat.