Ng projects

Avís legal

D’acord amb la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, l’informem que aquesta web és titularitat de:

Raó social: NG Plastics, S.L. (en adelante "EL TITULAR")
NIF: B66162702,
Domicili a: Carrer Sota-ribes, s/n. 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Telèfon: 938 96 49 49
Mail: info@ngplastics.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb fins informatius i de promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o texts haurà de citar expressament la seva pertinença al TITULAR, que reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Exclusión de responsabilidad

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible per tal que les dades i la informació que ofereix al seu lloc web siguin actualitzades en tot moment, si bé no garantitza ni es fa responsable de l’exactitud i l’actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les Condicions Generals que, en el seu cas, s’estableixin pel TITULAR en un document específic a tal efecte o pels pactes concrets que es poguessin acordar amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta l’acompliment i el respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.